INLEIDING

INITIATIEVEN TOT WERELDWIJDE SOCIALE HERVORMING EN
HUMANITAIRE PROGRAMMA’S

GESPONSORD DOOR DE SCIENTOLOGY KERK

De wereldwijde verwoesting en alle ellende van de mens als gevolg van drugsgebruik, analfabetisme en moreel verval valt niet te ontkennen. En daarbuiten zijn er nog de al dan niet door de mens veroorzaakte rampen. Ze dreigen de samenleving te verscheuren en in vele delen van de wereld hebben deze maatschappelijke kwalen onherstelbare schade aangericht.

Wat opvallend genoeg ontbreekt in de bestrijding van deze doemscenario’s zijn effectieve oplossingen. Daarom ontwikkelde L. Ron Hubbard na tientallen jaren onderzoek naar het verstand en de geest te hebben gedaan, methoden om de crisis die onze wereld bedreigt aan te pakken.

Om deze situatie te verhelpen sponsort de Scientology Kerk centra’s die programma’s over normen en waarden, geletterdheid, drugspreventie en drugsrehabilitatie op grote schaal in de samenleving invoeren.

En om de maatschappelijke doelstellingen van Scientology te realiseren, heeft de Kerk gemakkelijk beschikbare en snel te begrijpen multimedia tools gemaakt om het bewustzijn van miljoenen mensen te verhogen en ze te informeren en te activeren.

Het resultaat hiervan zijn de sociale en maatschappelijke programma’s van de Scientology kerk. Ze zijn uniek en eigentijds, maar bovenal doeltreffend.

OPKOMEN VOOR DE MEDEMENS » Echte Hulp • Echte Resultaten

Druggebruik en criminaliteit, intolerantie en wreedheden, natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen dringen door tot in alle lagen van de samenleving en verslechtert deze. Deze kwesties zijn veelal zo intimiderend dat pogingen om er daadwerkelijk wat aan te doen vaak verzanden in schade beperkende acties.

Meer

DE FEITEN OVER DRUGS

Eén van de grootste, niet door de overheid gesteunde opgerichte drugs-informatie en preventieprogramma’s dat de jeugd onderwijst over drugsgebruik, wordt gebruikt in 180 landen door ruim 1000 overheidsorganisaties, politie en maatschappelijke instellingen.
Meer

UNITED FOR HUMAN RIGHTS

UHR maakt mensenrechten tot een wereldomvattende realiteit door jaarlijks 100 miljoen mensen verspreid over circa 190 landen te onderrichten door publicaties, audiovisuele presentaties en de Jongeren voor Mensenrechten Wereld Tour.
Meer

PASTORAAL WERKERS PROGRAMMA

Helpt zonder onderscheid overal ter wereld. Dit internationale korps van vrijwilligers werkt samen met reddingswerkers en internationale vrijwilligersinstellingen in grote rampgebieden, waarbij er meer dan 2 miljoen mensen per jaar worden bijgestaan.
Meer

STICHTING DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN INTERNATIONAAL

Deze stichting werkt nauw samen met scholen, bedrijven en overheden en verhoogt wereldwijd de morele standaard door verspreiding van het boekje en de film De weg naar een gelukkig leven. Het resultaat: een rustiger en veiliger samenleving.
Meer

APPLIED SCHOLASTICS INTERNATIONAL

Werkt samen met onderwijzers om de taalachterstand en ongeletterdheid te overwinnen en het niveau van onderwijs wereldwijd te verhogen. Applied Scholastics reikt daartoe effectieve onderwijstools aan, die gebaseerd zijn op een revolutionaire studietechnologie, die nu gebruikt wordt op meer dan 4000 scholen.
Meer

NARCONON CENTRA VOOR DRUGSREHABILITATIE

Mensen van hun verslaving afhelpen is het doel van dit wereldwijde netwerk van ruim 50 afkick- en rehabilitatiecentra in alle 5 de werelddelen met een succespercentage dat ver boven het internationale gemiddelde ligt.
Meer

CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS

Als onderdeel van hun religieuze Code, leggen scientoloogen de belofte af om “alle fysiek schadelijke praktijken op het gebied van geestelijke gezondheid aan de kaak te stellen en te helpen af te schaffen”, om geestelijke gezondheid zo in veiliger vaarwater te brengen.
Meer

CRIMINON

Drie decennia van groei van het aantal gevangenen in Amerikaanse gevangenissen heeft de natie iets pijnlijk duidelijk gemaakt: één op de 100 volwassenen in de VS zit nu achter de tralies. De totale gevangenispopulatie is nu 2,3 miljoen, het hoogste aantal ter wereld, gevolgd door het veel dichter bevolkte land China, met 1,5 miljoen.
Meer