INLEIDING

HET ONDERSTEUNEN VAN WERELDWIJDE PROGRAMMA’S
VOOR HET HERSTELLEN VAN EERGEVOEL EN ZELFRESPECT

Vanuit welk perspectief je het ook bekijkt, de wereld van vandaag lijdt aan een morele en ethische crisis van epidemische proporties. Onder de welig tierende misdaad en drugsgebruik in de samenleving, hebzucht, politiek wangedrag en internationale conflicten, ligt een fundamenteel probleem van oneerlijkheid en immoraliteit.

DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN, GEHEEL NIET-RELIGIEUS VAN AARD, is ZOWEL UNIEK als VERREIKEND in de HANDEN van INDIVIDUEN of van NATIES.

De Weg naar een Gelukkig Leven: gezond verstand als gids voor een beter leven – van auteur, filantroop en oprichter van Scientology L. Ron Hubbard. Het pakt deze problemen aan en reikt een pad aan dat door iedereen gevolgd kan worden, los van achtergrond, cultuur of geloofsovertuiging, met als doel een leven te bereiken dat gelukkiger, welvarender is en meer voldoening geeft.

De Weg naar een Gelukkig Leven – volledig niet-religieus van opzet – is zowel uniek als verreikend in de handen van individuen of van naties. Waar het verspreid werd in gebieden die waren getroffen door geweld, bendes en racisme, heeft het rust en kalmte teruggebracht. Het heeft vrede gebracht in gebieden die geteisterd werden door burgeroorlog. Het wordt gebruikt in duizenden gevangenissen; de boodschap ervan heeft zelfs bij de meest geharde criminelen weer zelfrespect tot stand gebracht en heeft hen begeleid op het pad om opnieuw nuttige en actieve leden van de samenleving te worden.

Sinds de eerste publicatie in 1981 is het boekje immens populair geworden en zijn meer dan 100 miljoen exemplaren verspreid in 205 landen en gebieden. Het biedt een waarlijk moreel kompas waar iedereen zich in het leven op kan richten.

Wanneer De Weg naar een Gelukkig Leven wordt doorgegeven aan vrienden of collega’s, wordt een morele leegte gevuld in deze steeds immoreler wordende samenleving.

De kerk en haar leden willen graag de hulpmiddelen verschaffen voor een gelukkiger leven, zoals beschreven in De Weg naar een Gelukkig Leven, aan iedereen die streeft naar een betere wereld.

HET STOPPEN VAN DE ACHTERUITGANG VAN
NORMEN EN WAARDEN

Vandaag de dag worden we allemaal geconfronteerd met wijdverspreide tekenen van een toenemende morele crisis.

Intolerantie, raciale en etnische haat en misdrijven, waaronder genocide, tieren welig. De meeste conflicten worden aangewakkerd door religieuze, etnische of culturele verschillen.

meer

HET HERSTELLEN VAN DE MORELE
OPBOUW VAN DE SAMENLEVING

Het internationale hoofdkantoor van de stichting De Weg naar een Gelukkig Leven in Glendale (Californië) werd opgericht in 2003. De aankoop ervan werd mogelijk gemaakt door de steun van scientoloogen.

Het hoofdkantoor van de Stichting is de locatie waar leerkrachten, bedrijfsleiders, wetgevers en hoogwaardigheidsbekleders de uitvoering van De Weg naar een Gelukkig Leven-programma’s plannen.

meer

LESGEVEN IN TOOLS VOOR
EEN GELUKKIGER LEVEN

Effectieve hulpmiddelen voor o.a. leerkrachten om normen te onderwijzen, gebruik makend van De Weg naar een Gelukkig Leven, werden in de loop van drie decennia van ervaring ontwikkeld.

Tv-spotjes verspreiden de boodschap op grote schaal, en de verfilming wordt veel gebruikt door leraren, professoren, bedrijfsleiders, rechtshandhavers, burgemeesters, artsen, advocaten, reclasseringsambtenaren en geestelijken ...

meer

MILJOENEN BEREIKEN MET
MULTIMEDIA BERICHTEN

De spotjes van De Weg naar een Gelukkig Leven geproduceerd door de Scientology Kerk, één spotje voor elk van de 21 leefregels van het boek, bereiken miljoenen wereldwijd.

Deze video’s bevatten de essentie van elke leefregel en illustreren ze op een geweldige manier, zodat iedereen ze kan begrijpen.

meer

DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN
VERFILMING

Met behulp van de onverkorte en volledige tekst, precies zoals geschreven door L. Ron Hubbard, volgt de verfilming van De Weg naar een Gelukkig Leven het gedrukte boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, leefregel voor leefregel. De met elkaar verweven verhalen van een verscheidenheid aan personages illustreren elk concept in het boek.

meer

CENTRUM VOOR ONLINE ONDERWIJS-MATERIALEN
INTERACTIEVE WEBSITE

Om De Weg naar een Gelukkig Leven universeel beschikbaar te maken, presenteert De Weg naar een Gelukkig Leven stichting alle campagne-elementen online op een interactieve website waar bezoekers het boekje kunnen lezen en alle spotjes en fragmenten uit de verfilming van het boek kunnen bekijken.

meer

DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN
– BOODSCHAP WERELDWIJD VERSPREIDEN

Het internationaal netwerk van vrijwilligers en supporters van De Weg naar een Gelukkig Leven beslaat nu 186 landen.

In vele steden hebben de vrijwilligers van De Weg naar een Gelukkig Leven de leefregel “Bescherm en verbeter je omgeving” geïmplementeerd door het ondernemen van schoonmaakacties om flessen, blikjes en afval te verwijderen uit hun buurten.

meer

OPLOSSINGEN BRENGEN
AAN MILJOENEN

Het Verspreiding en Distributie Centrum van de internationale Scientology Kerk in Los Angeles, Californië, produceert miljoenen exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes, dvd’s en publicaties die het hart van het De Weg naar een Gelukkig Levenprogramma vormen.

meer

RESULTATEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN
HET PROGRAMMA

De effectiviteit van De Weg naar een Gelukkig Leven en de impact van haar activiteiten dwingen wereldwijd het respect en de steun af van leraren, welzijnsbegeleiders, onderwijsadviseurs, politieagenten, leiders van leefgemeenschappen, ambtenaren, studenten en ouders.

meer