WAT IS SCIENTOLOGY?

Scientology: opgebouwd uit de woorden scio (Latijn) dat "weten in de meest volledige betekenis van het woord" betekent en logos (Grieks) met de betekenis van "studie van". Scientology betekent dus "weten hoe te weten".

Scientology is een religie van de eenentwintigste eeuw. Zij omvat een enorme hoeveelheid kennis die voortkomt uit bepaalde fundamentele waarheden, en heeft als belangrijkste waarheid, dat de mens een geestelijk wezen is, begiftigd met bekwaamheden die ver uitstijgen boven wat hij zich normaal kan voorstellen. Hij is niet alleen in staat om zijn eigen problemen op te lossen, zijn doelen te bereiken en blijvend geluk te verwerven, maar ook om nieuwe staten van bewustzijn te bereiken die hij nooit voor mogelijk had gehouden.

In de een of andere vorm hebben alle grote religies de hoop op geestelijke vrijheid gehad – een staat die vrij is van materiële beperkingen en misère. De vraag is echter altijd geweest: hoe bereik je zo'n staat, vooral als je nog steeds midden in een hectische en vaak overweldigende samenleving leeft?

Ofschoon het moderne leven een oneindig aantal gecompliceerde problemen lijkt voor te leggen, zegt Scientology dat de oplossingen voor die problemen eigenlijk simpel zijn en binnen ieders bereik liggen. Moeilijkheden met communicatie en intermenselijke relaties, voortdurende onzekerheden, twijfel over zichzelf en wanhoop – ieder mens bezit van nature de mogelijkheid om vrij te zijn van deze en vele andere zorgen.

Scientology biedt een weg naar grotere vrijheid.