DE ACHT DRIJFVEREN

Omdat de grondbeginselen waarop Scientology berust alle aspecten van het leven omvatten, kunnen bepaalde algemene principes op brede schaal worden toegepast om elke omstandigheid te verbeteren. Scientologen gebruiken deze principes in hun dagelijks leven en dat alleen al kan vaak het verschil betekenen tussen succes en mislukking. Bovendien geven deze principes veel duidelijkheid aan de dingen die zo vaak verwarrend en verbijsterend zijn.

Veronderstel bijvoorbeeld dat het leven op de juiste manier in delen op te splitsen zou zijn, zodat de vele activiteiten die er deel van uitmaken en die vaak verwarrend en wazig zijn, plotseling een nieuwe duidelijkheid zouden krijgen. Veronderstel bijvoorbeeld dat alle activiteiten in alle facetten van iemands leven niet alleen konden worden begrepen voor wat ze werkelijk zijn, maar ook in harmonie konden worden gebracht met alle andere.

Dit is in Scientology mogelijk door de afbakening van de acht drijfveren.

De belangrijkste opdracht is "Besta voort!" En alles wat leeft gehoorzaamt daaraan. En deze opdracht kan worden onderverdeeld in acht delen zodat ieder aspect van het leven makkelijker kan worden bezien en begrepen. Deze acht delen worden de acht drijfveren genoemd (een drijfveer is een soort impuls).

L. Ron Hubbard had de eerste vier van deze drijfveren in zijn Dianetics research waargenomen en afgebakend. Toen zijn onderzoek hem tot het terrein van Scientology had gebracht, was hij in staat om deze eerste vier nader toe te lichten en de laatste vier af te bakenen.

Door middel van Scientology wordt iemand zich ervan bewust dat zowel zijn leven als de invloed die hij uitoefent zich tot ver buiten hemzelf uitstrekt. Hij wordt zich ook bewust van de noodzaak om in een veel breder spectrum actief te zijn. Dit kan hij door begrip te krijgen van elk van deze drijfveren en het verband dat elk ervan met elke andere heeft. En op die manier kan hij het voortbestaan op al die drijfveren versterken.

Door eenvoudig deze drijfveren af te bakenen wordt het bestaan verduidelijkt en geordend. Men kan deze drijfveren in zijn eigen leven eens onderzoeken en ontdekken welke daarvan verbetering behoeven en deze factoren met behulp van Scientology in grotere harmonie met elkaar brengen.

De Eerste Drijfveer is ZELF.

Dit is de poging om voort te bestaan als een individu, om een individu te zijn. Daar hoort ook iemands eigen lichaam en verstand bij. Het is de poging om voor zichzelf het hoogst mogelijke niveau van voortbestaan over de langst mogelijke periode te bewerkstelligen. Deze drijfveer omvat het individu en zijn persoonlijke bezittingen. Er horen geen andere mensen bij. Dit is de drang om als zichzelf voort te bestaan. Hier komt individualiteit volledig tot uiting.

De Tweede Drijfveer is CREATIVITEIT

. Creativiteit is het maken van dingen voor de toekomst en de Tweede Drijfveer omvat iedere vorm van creativiteit. De Tweede Drijfveer omvat het gezin en het grootbrengen van kinderen en alles wat als gezinsactiviteit kan worden beschouwd. Het omvat overigens ook seks als mechanisme om toekomstig voortbestaan te bewerkstelligen.

De Derde Drijfveer is GROEPSVOORTBESTAAN.

Dit is de drang om door middel van een groep individuen of als groep voort te bestaan. Het is groepsvoortbestaan, waarbij de groep de neiging heeft om een eigen leven te gaan leiden en als zichzelf te bestaan. Een groep kan een gemeenschap zijn, vrienden, een bedrijf, een plaatselijke vereniging, een staat, een natie, een ras of kortweg, elke groep. Het doet er niet toe hoe groot de groep is, de groep tracht voortbestaan te bereiken als groep.

De Vierde Drijfveer is DE SOORT.

De Vierde Drijfveer van de mens is de mensheid als soort. Dit is de drang om voort te bestaan door middel van de mensheid of als mensheid. Terwijl de Amerikaanse nationaliteit voor Amerikanen als een Derde Drijfveer kan worden beschouwd, zouden alle nationaliteiten in de wereld samen als de Vierde Drijfveer kunnen worden opgevat. Alle mannen en vrouwen proberen, omdat ze mannen en vrouwen zijn, als mannen en vrouwen en voor mannen en vrouwen voort te bestaan.

De Vijfde Drijfveer is LEVENSVORMEN.

Dit is de drang om voort te bestaan als levensvormen en met behulp van levensvormen, zoals dieren, vogels, insecten, vissen en planten. Dit omvat alles wat leeft of het nu dierlijk of plantaardig is, alles wat direct en innig door leven wordt gemotiveerd. Het is de poging om voor elke mogelijke levensvorm voort te bestaan. Het is de interesse in het leven als zodanig.

De Zesde Drijfveer is het FYSISCH UNIVERSUM.

Het fysisch universum is samengesteld uit vier delen. Dit zijn materie, energie, ruimte en tijd. De zesde drijfveer is de drang tot voortbestaan van het fysisch universum als het fysisch universum, door middel van het fysisch universum zelf en met behulp van het fysisch universum en elk van de delen waaruit het is samengesteld.

De Zevende Drijfveer is de SPIRITUELE DRIJFVEER.

Dit is de drang tot voortbestaan als spirituele wezens of de drang van het leven zelf om voort te bestaan. Alles wat spiritueel is, met of zonder identiteit, zou onder de rubriek van de Zevende Drijfveer vallen. Het omvat iemands zijndheid, het vermogen te creëren, het vermogen voortbestaan te veroorzaken of zelf voort te bestaan, het vermogen om te vernietigen of te pretenderen vernietigd te zijn. Een onderdeel van deze drijfveer bestaat uit ideeën en begrippen en de drang om met behulp hiervan voort te bestaan. De Zevende Drijfveer is de levensbron. Deze staat los van het fysisch universum en is de bron van het leven zelf. Er bestaat dus een inspanning voor het voortbestaan van de bron van het leven.

De Achtste Drijfveer is de drang tot bestaan als ONEINDIGHEID.

De achtste drijfveer wordt ook doorgaans God, het Opperwezen of de Schepper genoemd, maar wordt correct gedefinieerd als oneindigheid. Hij omvat in feite het al van alles. Daarom zal men, volgens L. Ron Hubbard, "pas dan de ware achtste drijfveer ontdekken, wanneer de zevende drijfveer in zijn geheel is bereikt".