DE COMPONENTEN VAN BEGRIP

AFFINITEIT, REALITEIT EN COMMUNICATIE (ARC)

Een ander belangrijk hulpmiddel in Scientology, dat grote steun biedt bij intermenselijke relaties is het principe van affiniteit, realiteit en communicatie. Deze drie onderling van elkaar afhankelijke factoren kunnen in een driehoek worden uitgedrukt.

De eerste hoek van de driehoek is affiniteit; dit is de mate waarin men elkaar mag, de mate van genegenheid of gebrek daaraan. Het is het gevoel van liefde of genegenheid voor iets of iemand.

De tweede hoek van de ARC-driehoek is realiteit, wat gedefinieerd zou kunnen worden als "wat er schijnt te zijn". Realiteit is in wezen overeenstemming. Datgene waarover we het eens zijn dat het werkelijk is, is werkelijk.

De derde hoek van de driehoek is communicatie, en dat wordt gedefinieerd als de uitwisseling van ideeën of voorwerpen tussen twee mensen. In menselijke relaties is deze hoek belangrijker dan de andere twee hoeken van de driehoek.

De manier waarop de hoeken van deze driehoek verband met elkaar houden, wordt meteen duidelijk wanneer men de vraag stelt: “Heb je ooit geprobeerd te praten met iemand die kwaad was?” Zonder een hoge mate van genegenheid en zonder enige basis van overeenstemming, is er van communicatie geen sprake.Zonder communicatie en enige emotionele respons kan er geen realiteit zijn.Zonder enige mate van realiteit en communicatie kan er geen affiniteit zijn.

Deze drie dingen vormen dus een driehoek. Als er geen twee hoeken van die driehoek aanwezig zijn, kan er geen derde hoek komen. Als men één van de hoeken van de driehoek wil, moet men de andere twee erbij betrekken.