INLEIDING

INSTRUMENTEN AANREIKEN VOOR GELETTERDHEID EN
LEREN AAN MILJOENEN

Applied Scholastics Internationaal is een seculiere non-profit organisatie die het probleem van geletterdheid rechtstreeks benadert door de ontdekkingen L. Ron Hubbard op het gebied van onderwijs en geletterdheid overal beschikbaar te maken.

L. Ron Hubbard zag in welke nadelige gevolgen de achteruitgang van het onderwijs en het niveau van geletterdheid voor de samenleving had en merkte op dat iemand met slecht onderwijs bijna geen kans heeft op de arbeidsmarkt en zijn toevlucht neemt tot criminaliteit en drugs. Daarom onderwierp hij het onderwerp studie aan een onderzoek en isoleerde de exacte oorzaken voor het succes of het tekortschieten van een activiteit of studie.

APPLIED SCHOLASTICS pakt het PROBLEEM van ONGELETTERDHEID rechtstreeks aan door het overal beschikbaar maken van de EDUCATIEVE DOORBRAKEN van L. RON HUBBARD.

Zijn ontdekkingen op het gebied van onderwijs waren zo essentieel dat hij ze iedereen beschikbaar stelde.

Applied Scholastics wijdt zich al meer dan veertig jaar aan het internationaal beschikbaar maken van deze oplossingen om te leren en geletterdheid te verkrijgen.

Applied Scholastics is een volledig onafhankelijke, seculiere organisatie gesteund door de Scientology Kerk en door scientoloogen die toegewijd zijn aan het verhogen van onderwijsmaatstaven in de hele wereld. Applied Scholastics erkent dat de wereld op een dag door onze kinderen zal worden geërfd en dat hun vermogen om deze maatschappij voort te zetten afhangt van hoe goed ze zijn opgeleid.

Zorgen voor kwalitatief goed onderwijs voor studenten van vandaag om een betere toekomst voor iedereen te garanderen, is de missie van Applied Scholastics.

HET TERUGDRINGEN VAN DE ACHTERUITGANG
VAN ONDERWIJS

Bijna de helft van alle Amerikaanse volwassenen – 60 miljoen mensen – zijn functioneel ongeletterd. Acht miljoen studenten worden bestempeld met een “leerstoornis”, wat met medicatie wordt “behandeld”, in plaats van beter onderwijs.

Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs meldt dat elk jaar één op de drie scholieren uit het middelbare onderwijs afhaakt, meer dan 1,2 miljoen.

meer

APPLIED SCHOLASTICS INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR
STUDIETECHNOLOGIE

Al in de jaren vijftig, onderkende L. Ron Hubbard de tekortkomingen van het onderwijssysteem. In antwoord op wat hij zag als een crisis, begon hij een “technologie” van het leren te ontwikkelen, waarmee elk onderwerp onder de knie gekregen kan worden. Deze educatieve doorbraken staan gezamenlijk bekend als de Studietechnologie. Ze bieden studenten en leerlingen van elke leeftijd en opleidingsniveau het ontbrekende ingrediënt van een groot deel van het moderne onderwijs – het vermogen om te leren HOE te leren.

meer

APPLIED SCHOLASTICS
AANGESLOTEN SCHOLEN

Applied Scholastics Internationaal werkt met honderden aangesloten scholen en onderwijsprogramma’s over de hele wereld en voorziet in de effectieve leermiddelen die door L. Ron Hubbard zijn ontwikkeld.

Het Delphi Programma is een programma voor particuliere scholen met als model de Delphi school in Sheridan, Oregon en een netwerk van zes andere scholen in belangrijke hoofdsteden in de VS.

meer

BIJLESPROGRAMMA’S MAKEN VAN LEERLINGEN DIE ACHTERLOPEN,
GOEDE LEERLINGEN

Naast een groot aantal bijlesgroepen over de hele wereld, bieden Applied Scholastics Studietechnologiecentra en docenten in de Verenigde Staten studiebegeleiding buiten schooltijd in 12 staten in het kader van het Supplemental Education Services (SES) Program (aanvullende dienstverlening voor opleiding). Binnen een jaar hebben Applied Scholastics docenten meer dan 8500 bijlesuren gegeven in 50 scholen binnen 36 schooldistricten en het programma is sinds de lancering gestaag uitgebreid.

meer

HET VOLK INSPIREERT DE KRUISTOCHT VOOR HET VERHELPEN
ONGELETTERDHEID WERELDWIJD

World Literacy Crusade (WLC) is een initiatief van het volk tegen ongeletterdheid, opgericht door een predikant uit de binnenstad van Los Angeles in navolg op de onrusten die in 1992 voor opschudding zorgden.

Zich bewust van de relatie tussen ongeletterdheid, drugs en criminaliteit, daagde de predikant de plaatselijke leiders, ouders, jongeren en opvoeders uit om de situatie in hun wijk te veranderen.

meer

GELETTERDHEID EN ONDERWIJS OVER DE HELE WERELD
BEVORDEREN

Het netwerk van Applied Scholastics Docenten, Bijlescentra en scholen helpen niet alleen in hun eigen gebied, maar reiken ook daarbuiten. Van seminars en workshops tot uitgebreide programma’s – teams van docenten nemen de Studietechnologie mee naar achtergestelde bevolkingsgroepen.

meer

RESULTATEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN
HET PROGRAMMA

Na de opleiding moet men blijven bijleren. Het is de realiteit van de moderne wereld dat iedereen die deelneemt aan het arbeidsproces, of dit nu in de fabriekshal of in het kantoor van de directeur is, de vaardigheid moet hebben om belangrijke informatie in zich op te nemen en te onthouden en vervolgens te gebruiken. Het succes in het leven hangt ervan af.

Applied Scholastics maakt het voor iedereen mogelijk om deze vaardigheid te verwerven.

meer