HEEFT SCIENTOLOGY EEN CONCEPT VAN GOD?

Zeker. In Scientology wordt het concept van God uitgedrukt als de achtste drijfveer: de drang tot voortbestaan als oneindigheid. Dit wordt ook wel gezien als het Opperwezen. Als de achtste drijfveer ligt het concept dat Scientology van God heeft helemaal op het toppunt van universeel voortbestaan. Zoals L. Ron Hubbard in het boek De Wetenschap van het Voortbestaan :

schreef: "Geen enkele beschaving in de wereldgeschiedenis, behalve de beschavingen die door en door verdorven en in verval waren, heeft nagelaten het bestaan van een Opperwezen te bevestigen. Het is een empirische observatie dat mensen zonder een sterk en blijvend geloof in een Opperwezen minder bekwaam, minder ethisch en minder waardevol voor zichzelf en de samenleving zijn....Men kan gewoon waarnemen dat iemand zonder duurzaam geloof, meer een ding dan een mens is.”

In tegenstelling tot religies van joods-christelijke oorsprong heeft de Scientology Kerk geen vast dogma over God dat zij haar leden opdringt. Evenals bij al haar geloofsovertuigingen vraagt Scientology mensen niet iets zomaar aan te nemen. Het is eerder zo dat, als iemands niveau van spiritueel bewustzijn toeneemt door deelname in Scientology auditing en training, men zijn eigen zekerheid ten aanzien van elke drijfveer bereikt. Bijgevolg zal iemand pas wanneer hij de zevende drijfveer (geestelijke) bereikt, de Achtste drijfveer (oneindigheid) in zijn geheel ontdekken en tot een volledig begrip komen van het Opperwezen en de relatie die hij daarmee heeft.