INLEIDING

ONDERSTEUN BEWUSTWORDING VAN
MENSENRECHTEN OVER DE HELE WERELD

Al vroeg in zijn onderzoek naar het menselijk verstand en het spirituele aspect van de mens, legde L. Ron Hubbard, filantroop en grondlegger van Scientology de nadruk op het feit dat spirituele vrijheid en verlichting voor mensen wiens fundamentele mensenrechten werden ontzegd, praktisch onhaalbaar waren.

CENTRAAL in de SCIENTOLOGY RELIGIE staat de OVERTUIGING
dat IEDEREEN
recht heeft op ONVERVREEMDBARE RECHTEN.

Om die reden schreef hij de Code van een Scientoloog, waarin hij alle leden van de religie opriep om zichzelf in te zetten om “echte humanitaire inspanningen op het gebied van de mensenrechten te ondersteunen”. Hiermee legde hij het fundament voor wat een wereldwijde beweging is geworden van voorvechters van mensenrechten voor iedereen, ongeacht sociale positie, ras of religie.

Tegenwoordig werken scientoloogen op vijf continenten samen met overheidsinstellingen en NGO’s, om ’s wereld eerste echte mensenrechten­document, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948, op brede schaal bekend en geïmplementeerd te krijgen.

We werken graag samen met eenieder die met ons een wereld nastreeft waar mensenrechten verwezenlijkt zijn voor iedereen.


MENSEN OVER DE GEHELE WERELD ONDERWIJZEN
IN MENSENRECHTEN

Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuws over etnische conflicten, onmenselijke praktijken, burgerlijke onrust en oorlogen.

De media staan vol met verhalen over schendingen van de mensenrechten – van huiselijk geweld en pesterijen op school, tot corruptie, armoede en door de overheid gesanctioneerde discriminatie. Tegelijkertijd weet de overgrote meerderheid van de wereldbevolking niet eens wat mensenrechten zijn en dat ze er recht op hebben.

meer

MULTIMEDIA ONDERWIJSMATERIAAL
SAMEN VOOR MENSENRECHTEN

Door sponsoring van de Scientology kerk komen de multimedia mensenrechten-materialen voor onderwijs en bewustwording, jaarlijks bij meer dan 100 miljoen mensen terecht.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) werd het speerpunt van het programma, nadat uit onderzoek was gebleken dat minder dan 10% van de bevolking van het bestaan van de Verklaring afwist, en nog minder konden meer dan een of twee van de 30 rechten uit het document noemen.

meer

EEN DRINGENDE OPROEP VOOR DE
MENSENRECHTEN DIE MILJOENEN INSPIREERT

“30 RECHTEN, 30 CLIPS”

De toenemende belangstelling van jongeren om meer over de mensenrechten te leren nadat ze het boekje Wat zijn Mensenrechten? hadden gelezen, heeft geleid tot het maken van 30 educatieve voorlichtingsspotjes over de mensenrechten.


meer

AUDIOVISUELE MATERIALEN DIE
MENSENRECHTEN TOT LEVEN BRENGEN

De film Het Verhaal over Mensenrechten vormt de kern van onze onderwijscampagne en laat aan kijkers van alle leeftijden zien wat hun fundamentele vrijheden zijn.

Het Verhaal over Mensenrechten is een indrukwekkende film waarmee in 10 minuten een van de meest verkeerd begrepen onderwerpen ter wereld wordt gedefinieerd.

meer

CENTRUM VOOR ONLINE ONDERWIJS-MATERIALEN
INTERACTIEVE WEBSITE

Zowel Samen voor mensenrechten als Jongeren voor mensenrechten Internationaal hebben een interactieve website met daarop alle materialen in 17 talen.

Alle mensenrechtenboekjes, de spotjes en Het Verhaal over Mensenrechten zijn te downloaden of online te bestellen. De websites bestaan uit een interactief, virtueel lessysteem voor iedereen die lesgeeft in de mensenrechten of die wil leren.

meer

ONDERWIJS IN MENSENRECHTEN
OVER DE HELE WERELD

Het uitgangspunt van mensenrechten is dat ze er zijn voor iedereen. Dus ongeacht iemands economische of culturele achtergrond, kan iedereen met deze programma’s anderen aansporen om de mensenrechten en mensenrechten educatie te ondersteunen in hun eigen gemeenschap, stad of land.

meer

OPLOSSINGEN BRENGEN
AAN MILJOENEN

Het Disseminatie en distributiecentrum van de Scientology Kerk Internationaal in Los Angeles in California, is het hart van de wereldwijde humanitaire initiatieven ondersteund door Scientology kerken en scientoloogen. Naast het maken van disseminatie-materialen voor de meer dan 10.000 Scientology kerken, missies en aangesloten groepen wereldwijd, produceert het centrum educatief materiaal voor alle door de kerk gesponsorde humanitaire programma’s.

meer

PARTNERS EN LEIDERS
ONDERSTEUNEN HET PROGRAMMA

Het bereiken van een wereldwijde implementatie van mensenrechten vergt een wereldwijd bewustzijn en kennis van deze rechten.

Al meer dan 40 jaar hebben Scientology kerken en haar leden programma’s geïnitieerd en gesteund om zowel onder jongeren als volwassenen het bewustzijn over mensenrechten te verhogen.

meer