OVER HET PROGRAMMA

MULTIMEDIA ONDERWIJSMATERIAAL
SAMEN VOOR MENSENRECHTEN

Door sponsoring van de Scientology kerk komen de multimedia mensenrechten-materialen voor onderwijs en bewustwording, jaarlijks bij meer dan 100 miljoen mensen terecht.

Elk jaar worden
meer dan
100
miljoen
mensen
bereikt
met het
mensen­rechten-
programma

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) werd het speerpunt van het programma, nadat uit onderzoek was gebleken dat minder dan 10% van de bevolking van het bestaan van de Verklaring afwist, en nog minder konden meer dan een of twee van de 30 rechten uit het document noemen.

Een hele reeks multimedia onderwijsmateriaal werd speciaal ontwikkeld om hier verandering in te brengen. Wat zijn mensenrechten?– Een boekje dat in 2001 door Jongeren voor mensenrechten internationaal werd uitgebracht – bevat een volledig geïllustreerde versie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens om mensenrechten aan jongeren in begrijpelijke taal uit te leggen. Jaarlijks worden zo’n 300.000 exemplaren van dit boekje verspreid via 310 YHRI afdelingen in 70 landen en in 17 talen.

De volwassenen versie van dit boekje wordt door UHR verspreid en bevat naast de volledige tekst van de Universele Verklaring een overzicht van de historische achtergrond.

Om de 30 mensenrechten uit de Verklaring wereldwijd begrijpelijk te maken, sponsorde de kerk de productie van 30 spotjes. Deze spotjes worden overal ter wereld in 17 talen uitgezonden voor tientallen miljoenen kijkers.

Als aanvullend educatief materiaal werd de documentaire film Het Verhaal over Mensenrechten geproduceerd, om op illustratieve wijze de geschiedenis van de mensenrechten van de oudheid tot het heden in beeld te brengen. De film is voor alle leeftijden geschikt om het belang van mensenrechten over te brengen. Door de aandacht te vestigen op de wijdverbreide schendingen van mensenrechten van tegenwoordig, nodigt de film uit om te participeren in het implementeren van de bepalingen die in de Verklaring zijn opgenomen.

Informatie- en actiepakketten met betrekking tot de mensenrechten maken ook deel uit van de beschikbare lesmaterialen. Met financiële steun van de Scientology kerk hebben Jongeren voor mensenrechten internationaal en Samen voor mensenrechten meer dan 137.000 pakketten beschikbaar kunnen stellen aan mensenrechtengroeperingen, leerkrachten en overheidsinstellingen.

Deze bekroonde onderwijsmaterialen hebben een mensenrechtenbeweging in gang gezet die vrijwel overal ter wereld zijn invloed gaat krijgen. Een parlementslid sprak namens vele duizenden ambtenaren en leerkrachten, toen hij de materialen omschreef als “het meest effectieve promotiemateriaal van de mensenrechten dat ik ooit heb gezien”.