RESULTATEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN
HET PROGRAMMA

Het meest effectieve wapen in de oorlog tegen drugs is voorlichting. Scientology kerken en hun leden hebben onderling samengewerkt met gelijkgestemde groepen en personen om een belangrijke verandering in het wereldwijde drugsprobleem te bewerkstelligen.

Vanwege de effectiviteit van de educatieve materialen en de impact van de activiteiten van het programma, waar de“De Feiten over Drugs” campagne ook maar wordt uitgevoerd, verkrijgt het het respect en de steun van leerkrachten, gezondheids-instructeurs, schoolbegeleiders, politieagenten, leiders van de gemeenschap, ambtenaren, studenten en ouders.

Statistieken laten de impact zien:

Tegenwoordig gebruiken meer dan
1200
organisaties, ordehandhaving- en overheidsinstellingen over de hele wereld het ‘De Feiten over Drugs’ onderwijspakket.
Zo’n
10.000
scholen gebruiken het “De Feiten over Drugs” onderwijspakket.

De effectiviteit van het programma wordt verder aangetoond door het steeds toenemende aantal jongeren die gebruik maken van deze materialen om op hun beurt de feiten over drugs met hun vrienden en familie te delen.

Op deze manier maakt het wereldwijde “De Feiten over Drugs” programma meetbare stappen in de richting van het bereiken van een generatie die vrij is van de verwoestingen van drugsgebruik.

Circa 1200 organisaties, ordehandhavers en overheidsinstellingen in 180 landen hebben zich aangesloten bij scientoloogen om drugsgebruik tegen te gaan via de door de Kerk ondersteunde “De Feiten over Drugs” onderwijsprogramma. Hieronder volgt een greep uit erkenningen en verklaringen van degenen die de resultaten hebben ervaren.

REGERINGEN

In reactie op de omvangrijke drugspreventie-inspanningen onder leiding van scientoloogen in Taiwan, presenteerde de Minister van Binnenlandse Zaken de nationale Religieuze Excellence Award uit aan de Scientology kerk.

Met deze brief is er een samenwerkingsverband met het Ministerie van basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs van de Democratische Republiek Kongo en de Foundation for a Drug-Free World tot stand gekomen om het “De Feiten over Drugs” programma uit te voeren in het hele land en vooral in scholen. Wij rekenen op deze samenwerking om het gebruik en de schadelijke effecten van drugs te voorkomen in scholen. – Ministerie van basis-, middelbaar- en beroepsonderwijs van de Democratische Republiek Kongo

Middels deze brief wil ik mijn oprechte dank uitspreken voor de “De Feiten over Drugs” cursus die verstrekt werd aan de leden van de Coördinatie van Schoolveiligheidsprogramma’s wat een enorme steun was om onze workshops over drugspreventie, die in de scholen van Mexico Stad gegeven worden, professioneler te maken. Al onze leden hebben een bredere kennis van het onderwerp verkregen en hebben vooral vele vragen en onzekerheden opgehelderd over hoe je deze workshops aan leerlingen, ouders en leerkrachten geeft.

Ook wil ik u bedanken voor het materiaal dat ons is gegeven, wat een verdienste is van de respectabele stichting waarvan u deel uitmaakt. Het wordt gebruikt om mensen te bereiken in de verschillende scholen van Mexico die van deze workshops kunnen profiteren. Ik dank u en kijk ernaar uit om met u samen te blijven werken.” Ik doe u de meest vriendelijke groeten. – Onderdirecteur, Schoolveiligheids Afdeling, Mexico Stad, Mexico

WETSHANDHAVING:

Na de materialen ontvangen en bekeken te hebben, besloot ik om “De Feiten over Drugs” spotjes deel van de drugslessen voor mijn 8ste jaar studenten te maken. Dit jaar bekeken de studenten de marihuana, cocaïne, heroïne, LSD, geneesmiddelen op recept en pijnstillers delen, evenals de introductie en het “Slotwoord.” De studenten waren erg geïnteresseerd in de “De Feiten over Drugs” spotjes en de meeste lessen begonnen met studenten die vroegen of ze die dag nog meer spotjes gingen zien. De getuigenissen van ex-drugsgebruikers brengt de boodschap die ik over wil brengen reëel voor de studenten, en op een manier zoals een politiebeambte in zijn eentje niet zou kunnen. – Detective, Departement van Politie, New Jersey, VS

De programmamaterialen en DVD waren verbazingwekkend effectief en de studenten en personeelsleden vroegen om meer tijd om het programma te bekijken. Die ervaring had zo’n groot effect, dat medewerkers van het politiebureau door lokale scholen werden uitgenodigd om het Drugsvrije Wereld Programma te presenteren. – Politiebeambte, VS

GEMEENSCHAPSLEIDERS

Dit is een belangrijke bijdrage, een van de belangrijkste bijdragen die Scientology heeft gemaakt en niemand anders, niemand heeft het zelfs ooit maar geprobeerd. – Vice President, Aziatische Amerikaanse Economic Development Enterprises, VS

Ik ben een voorganger van een kerk, een senator en een lid van een Pinkstergemeente. Wanneer ik Scientology vraag te komen helpen om ons lessen te geven, onze jeugd te onderwijzen en ons wat informatie te geven, dan komen ze meteen. – New York Staats Senator, VS

“De Feiten over Drugs” materialen zullen zo’n groot effect creëren dat het zal uitwaaieren over heel Amerika. Dit programma is het antwoord op deze wereldwijde epidemie. Ik wil dat het verplicht word dat schoolkinderen over heel Amerika in het “De Feiten over Drugs” onderwijspakket onderwezen worden. – President, International Faith-Based Coalition, VS

WIJ VINDEN UW INFORMATIE over de EFFECTEN VAN DRUGS van ONSCHATBARE WAARDE en GEMAKKELIJK TE BEGRIJPEN.

Ik schrijf deze brief tot steun van uw organisatie van wie we de boekjes en dvd’s al een aantal jaren gebruiken en uitdelen bij het uitvoeren van onze taken in de gemeenschap. We vinden hun informatie en bronnen over de effecten en gevolgen van drugs van onschatbare waarde en ze zijn met name door de jeugd in onze gemeenschap gemakkelijk te begrijpen. – Maori Wardens Association, Nieuw Zeeland

“De Feiten over Drugs” campagne is van essentieel belang voor de achterstandswijken van onze gemeente. U en uw vrijwilligers hebben het geduld en de tijd om te komen en “De Feiten over Drugs” boekjes te distribueren in mijn stadsdeel en mensen te helpen. De raadsleden en ik zijn erg trots op het werk dat “De Feiten over Drugs” vrijwilligers hebben gedaan in het opruimen van de omgeving en het verspreiden van informatieboekjes. Ik hoop dat alle stadsdelen die zien wat jullie hebben gedaan, ervan zullen profiteren van wat jullie te bieden hebben. Jullie doen geweldig werk. Mensen zouden u moeten bedanken.” – Ward Chair, Engeland

Dit is een uniek anti-drug initiatief dat hoop en hulp biedt om een einde te maken aan de wereldwijde epidemie van drugsgebruik. – President, Police Clergy Council, VS

ONDERWIJZERS

Ik wil je nogmaals bedanken voor het volledige “De Feiten over Drugs” programma. Ik begon elke lesperiode met de leerlingen te vragen waarom mensen drugs gebruiken en ze riepen luid: om erbij te horen, te ontsnappen, te ontspannen, uit verveling, om zich volwassen te voelen, om opstandig te zijn of gewoon om te experimenteren. Ze realiseerden zich dat veel van wat ze horen op straat over drugs leugens zijn, en dat is vooral te danken aan uw programma. We vinden het fantastisch. – Leraar, VS

De video’s en spotjes geven werkelijke, uit het leven gegrepen, situaties van studenten en jonge volwassenen over hun ervaringen met drugs. De kwaliteit van de spotjes en video en de inhoud van de boodschappen houden studenten betrokken en geïnteresseerd. Het gratis onderwijspakket, met de lesplanhandleiding, video en flyers over elk van de drugs, maakt de uitvoering van de lessen een gemakkelijke taak. – District Resource Health/Physical Education, VS

Ik kan zonder twijfel zeggen dat het “De Feiten over Drugs” onderwijspakket dat in het afgelopen jaar werd gebruikt het beste en meest omvattende is dat ik ooit heb gebruikt. De DVD zelf, in combinatie met de pamfletten en lesplannen, heeft het mij mogelijk gemaakt om de informatie over drugs op zo’n manier te presenteren dat het letterlijk de aandacht van de studenten heeft gegrepen. Ik laat veel video’s en dvd’s zien in de loop van het semester, maar deze DVD is de enige waarvan de studenten vragen om hem weer te kunnen zien. – Health Educator, Monrovia, VS

Dank u wel voor het gratis aanbieden van dit uitstekende materiaal voor onze school. Het is niet in woorden uit te drukken hoe groot de effectiviteit van dit programma is geweest en in de toekomst zal zijn. – High School Health Education Teacher, VS