ACTIVITEITEN IN DE MAATSCHAPPIJ

WERELDWIJD DE FEITEN OVER DRUGS
VERSPREIDEN

WANNEER MENSEN EN VOORAL JONGE MENSEN, de FEITEN OVER DRUGS LEREN, willen ze deze informatie VAN NATURE AAN anderen OVERBRENGEN.

Georganiseerd vrijwilligerswerk in zo’n 180 landen hebben geresulteerd in de distributie van 50 miljoen drugspreventie boekjes en tienduizenden drugsinformatie evenementen.

De impact in het voorkomen van drugsgebruik is hoogst opmerkelijk. Jongeren die op de hoogte zijn kunnen de druk van leeftijdsgenoten aan en kunnen voor zichzelf beslissen om niet aan drugs te beginnen.

Maar er is nog een ander resultaat: wanneer mensen en met name jongeren de feiten over drugs leren, willen ze die informatie vaak ook aan hun vrienden doorgeven. En zo breidt het programma en haar activiteiten zich uit van persoon tot persoon, van gemeenschap tot gemeenschap.

De campagne “De Feiten over Drugs” wordt gevoerd door een grote variatie aan activiteiten en evenementen, die elk een bewezen methode zijn om een drugsvrij leven te promoten en populair te maken. Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen, zijn de activiteiten eenvoudig en ontworpen voor deelnemers van alle leeftijden. Bovenal zijn ze effectief in het verspreiden van de feiten over drugs onder miljoenen mensen.

Vrijwilligers zetten informatiestands op in drukke locaties en brengen zo de feiten over drugs onder de aandacht van honderdduizenden voetgangers middels boekjes, het vertonen van spotjes, informele lezingen, en optredens van muzikanten, acrobaten en andere entertainers.

In Frankrijk zijn zo’n 10 miljoen druginformatie boekjes verspreid in de afgelopen twintig jaar, met flyers en drugspreventie evenementen om het publiek meer bewust te maken.
MEER DAN
50
MILJOEN
“DE FEITEN OVER
DRUGS”
BOEKJES
GEDISTRIBUEERD
IN
180
LANDEN

Lokale bedrijven steunen de campagne door de drugsinformatie boekjes aan hun klanten en werknemers te geven en posters erover op te hangen in hun etalages.

Er worden opstellen en poster wedstrijden gehouden met als onderwerp “een drugsvrij leven”. Deze wedstrijden worden georganiseerd op scholen, jongerenclubs en buurtcentra om het bewustzijn over de gevolgen van drugs te verhogen en meer deelname te krijgen in het promoten van een drugsvrij leven. De ingestuurde winnende opstellen en posters worden in scholen, buurthuizen en kerken tentoongesteld.

Drugsvrije jeugdclubs zijn een andere effectieve manier in het promoten van een drugsvrije leven. Ze worden gevormd op basis van een eenvoudige boodschap: ontdek de feiten over drugs. Clubleden delen “De Feiten over Drugs” materialen uit onder hun vrienden, klasgenoten en buren en sporen hen aan de “drugsvrije belofte” te ondertekenen.

Vrijwilligers houden drugsinformatie lezingen in scholen met behulp van de informatie uit de serie boekjes over “De Feiten over Drugs” en de bijbehorende spotjes.

Jongeren promoten hun drugsinformatie activiteiten ook via lokale televisie- en radioshows.

Anti-drugs concerten promoten een drugsvrij leven door middel van muziek, banners, T-shirts en het uitdelen van de boekjes.

Anti-drugs marathons, fietstochten en andere sportevenementen zijn in vele gebieden een traditie geworden en genieten de steun van bekende sporters en artiesten alsook sponsoring door kleine en grote bedrijven. Overal ter wereld worden activiteiten gehouden:

■ Gemeenteraadsleden nemen deel aan drugsvrije-belofte bijeenkomst in Kaohsiung, Taiwan.

■ Op de Internationale Dag van de Verenigde Naties tegen Drugs ondernemen vrijwilligers van de campagne acties door de anti-drugs boekjes uit te delen, het laten ondertekenen van petities en het geven van informatieve lezingen.

■ In Zwitserland, toen ze het 20-jarige bestaan van hun drugsinformatie campagne vierden, hielden ze een landelijk uitdeeldag van anti-drugs boekjes.

■ In Frankrijk heeft de aanhoudende 20-jarige campagne van “De Feiten over Drugs” waarbij miljoenen boekjes werden verspreid in steden in het hele land, bijgedragen aan een daling van marihuanagebruik onder de jeugd na twintig jaar van stijgend gebruik.