VERHOGING VAN SPIRITUEEL BEWUSTZIJN

Het leven neigt ertoe om de mens bepaalde waardeopvattingen op te dringen. Door de druk van het bestaan neigt de mens zijn aandacht net zo lang te fixeren, tot zijn zelfbewustzijn en zijn besef van zijn omgeving voor een groot deel zijn afgenomen.

Problemen, moeilijkheden met anderen, ziekte en droefenis vormen de nasleep van zijn verminderd spiritueel bewustzijn.

Het doel van Scientology is deze afname van bewustzijn weer te keren en in die zin het individu wakker te schudden. Naarmate men steeds wakkerder wordt, nemen de individuele capaciteiten toe en kan men het leven beter begrijpen en er dus beter mee omgaan.

Scientology heeft dus oplossingen voor levensvragen. Het eindresultaat bestaat uit toegenomen bewustzijn en geestelijke vrijheid voor het individu en herstel van zijn oorspronkelijke beschaafdheid, kracht en bekwaamheden. Over de gehele wereld worden iedere dag deze doelstellingen behaald.