HERSTEL VAN ZELFRESPECT
DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN

Het zal je misschien verbazen dat tweederde van de overheden op deze wereld vergeven is van ernstige corruptie. Bijna een kwart van de leiders die vandaag de dag opstaan zijn ervan overtuigd dat ze zich onethisch moeten gedragen om succes te hebben.

Om het verval tegen te gaan en integriteit en vertrouwen te herstellen, schreef L. Ron Hubbard het boek De Weg naar een Gelukkig Leven: Een op gezond Verstand Gebaseerde Gids voor een Beter Leven. Het is volledig niet-religieus en de 21 leefregels kunnen door iedereen worden gebruikt van elk ras, cultuur of geloofsovertuiging om mensen aan te moedigen tot vriendelijkheid, eerlijkheid, en ze de basisvaardigheden aan te reiken om te leven.

De Weg naar een Gelukkig Leven, nu vertaald in 112 talen, heeft rust gebracht in gemeenschappen die door geweld uiteen werden getrokken, heeft vrede gebracht naar gebieden die door burgertwisten waren verwoest en heeft zelfrespect gebracht naar miljoenen mensen – naar scholen, gevangenissen, kerken, jeugdcentra en gemeenschapscentra.

Om iedere sector in de samenleving op een hoger niveau te brengen, is het internationale hoofdkwartier opgericht van de non-profit, seculiere De Weg naar een Gelukkig Leven Foundation in Glendale in Californië. Het is een centrum waar activiteiten over de hele wereld worden gecoördineerd. Door steun van de Scientology kerken en scientologen, wordt De Weg naar een Gelukkig Leven en haar onderwijsmaterialen en programma’s nu in iedere uithoek van deze wereld gebruikt om geleidelijk aan in iedere cultuur een hoger niveau van eerlijkheid, vertrouwen en zelfrespect te bewerkstelligen.

HET BRENGEN VAN VREDEIN EEN GEBIED VOL BEROERING

COLOMBIA EN NOG VERDER

10.000 leden van de Nationale Politiemacht bereikten 20% van de bevolking met De Weg naar een Gelukkig Leven en brachten daarmee rust in een onstabiel land.

Doordat Colombia tientallen jaren lang werd geteisterd door drugs-terrorisme en oorlogen tussen drugsbendes, was het één van de meest gewelddadige landen geworden, gebukt onder vele gevallen van kidnapping en moord.

De Nationale Politie van Colombia heeft hier een oplossing voor gezocht en heeft een Way to Happiness programma opgesteld, waarin op grote schaal boekjes werden uitgedeeld toen demonstraties op straat dreigden uit te groeien tot rellen. Regeringsfunctionarissen regelden ook dat er openbare aankondigingen op de TV zender van Bogota kwamen waarin de leefregels van The Way to Happiness werden getoond.

Er volgde geen geweld meer.

De kolonel van de Nationale Politie die het project coördineerde, richtte zich vervolgens op Cartagena, waar door de toename van het geweld het toerisme in gevaar kwam. Na een seminar van The Way to Happiness voor 140 politieagenten van Cartagena volgde er een uitdeelactie van het boekje door de hele stad. Als gevolg van een intensief programma dat drie jaar duurde en waarin gebruik werd gemaakt van De Weg naar een Gelukkig Leven, was het misdaadcijfer in Cartagena met 27 procent afgenomen en werd het uitgeroepen tot de veiligste stad in Colombia.

Naarmate het programma zich over het hele land uitbreidde, zakte het misdaadcijfer in andere steden ook razendsnel – en dat was gedeeltelijk het gevolg van het feit dat meer dan 10.000 politieagenten, die waren getraind in het The Way to Happiness programma, aan 3 miljoen mensen seminars hadden gegeven en exemplaren van het boekje hadden uitgereikt aan 20 procent van de bevolking.

Vervolgens zijn naburige landen, die wanhopig naar oplossingen zochten voor drugs en misdaad, ook in zee gegaan met The Way to Happiness. De vrouw van de president van Guatemala verzocht om 3 miljoen exemplaren van het boekje en deelde die uit aan de nationale politie, burgemeesters en scholen. Nadat het boekje het land was binnengestroomd, ontstond er een aanzienlijke daling in de misdaadcijfers. In Peru heeft een gepensioneerde generaal van de Nationale Politie The Way to Happiness bij de Internationale Politie Associatie geïntroduceerd en daarna bij het politie netwerk in Peru, waar het deel ging uitmaken van de officiële politietraining. In 2014 begon de Militaire Politie in Sao Paulo met een training in The Way to Happiness en deelde daarbij ook duizenden boekjes uit.

Het boekje
DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN
is
VERTAALD
in
112
TALEN

“Met de komst van De Weg naar een Gelukkig Leven is er weer hoop ontstaan. Met haar eenentwintig leefregels en de toepassing ervan, kan men het tij keren zodat we de deugden van het leven, gerechtigheid, loyaliteit, eerlijkheid, vergiffenis, zelfcontrole, waardigheid, respect en liefde kunnen ervaren, om er maar een paar te noemen. Namens de overheid en het volk van de Dominicaanse Republiek, wil ik jullie bedanken voor dit initiatief en jullie inspanningen om van dit programma een succes te maken.” – Minister voor Cultuur, Jeugdwerk en Sport, Dominicaanse Republiek.

“De Weg naar een Gelukkig Leven botst nooit met iemands bestaande religieuze geloofsovertuiging of sociale status. Feitelijk dringt het overal in door. Of je nu een Moslim, een Hindoe of een niet-gelovige bent, het kan een heel treffende boodschap inhouden die van toepassing is op je eigen omstandigheden.” – Voormalig minister president, van de Republiek Guyana, Zuid-Amerika

“Ik wil hierbij mijn oprechte dank betuigen voor de seminars die de politieagenten hebben gekregen over de leefregels uit het boekje De Weg naar een Gelukkig Leven. Deze seminars hebben ons een goede les geleerd en ons ook doen begrijpen hoe belangrijk het is om politieagent te zijn, wat betekent dat je een goed voorbeeld moet zijn voor de gemeenschap en de samenleving.” – Commissaris van Politie in Bogotá, Colombia

4400

WERELDWIJDE BOODSCHAP

DIE DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN VERSPREIDT

Afzonderlijke mensen, scholen, politieafdelingen, overheden, bedrijven, zelfstandig ondernemers – iedereen mag zijn eigen aangepaste editie bestellen van De Weg naar een Gelukkig Leven om het te kunnen delen met familieleden, vrienden, klanten en zelfs volslagen vreemden.

Uit de diversiteit van de speciaal uitgekozen omslagen blijkt de kracht en de populariteit van De Weg naar een Gelukkig Leven. In iedere uithoek van de wereld horen mensen over het boekje, lezen zij het en delen zij het met collega’s, chefs, politiecommandanten, burgemeesters, ministers en volksvertegenwoordigers.

Het boekje, het boek-op-film en de spotjes worden vervolgens op grote schaal gepresenteerd aan groepen mensen uit de overheid en de privé-sector, waardoor er een stijging teweeg wordt gebracht in de moraliteit, de integriteit en het onderling vertrouwen in de samenleving of het land.