WAT IS DE E-METER EN HOE WERKT HIJ?

E-meter is een verkorte naam voor elektro-psychometer. Het is een religieus instrument dat gebruikt wordt als weergevend instrument van de geestelijke beleving. Het kan alleen gebruikt worden door een Scientology geestelijke of een Scientology geestelijke in opleiding, om de preclear te helpen gebieden van geestelijke beroering op te sporen en onder ogen te zien.

Op zichzelf doet deze E-meter niets. Het is een elektronisch instrument dat iemands geestelijke toestand en veranderingen daarin meet, en het helpt om exacter en sneller te auditeren. De E-meter is niet bedoeld voor of effectief bij het diagnostiseren, behandelen of voorkomen van ziektes.

Om te begrijpen wat de E-meter doet, is het noodzakelijk enige basisconcepten van Scientology te begrijpen.

De mens bestaat uit drie fundamentele delen: het verstand, het lichaam en de thetan. De thetan is een onsterfelijk spiritueel wezen — de persoon zelf. De thetan bewoont een lichaam en heeft een verstand, dat is een verzameling mentale plaatjes.

De beelden in het verstand bevatten energie en massa. De energie en het geweld in de beelden met ervaringen die pijnlijk zijn of de persoon van streek maken, kunnen een schadelijk effect op hem hebben. Deze schadelijke energie of kracht wordt lading genoemd.

Wanneer de E-meter aanstaat en iemand de elektroden vasthoudt, wordt een heel kleine stroom elektrische energie (ongeveer 1,5 volt, minder dan de batterij van een zaklantaarn) via het snoer van de E-meter, door het lichaam van de persoon en terug naar de E-meter gestuurd. (De elektrische stroom is zo klein, dat men er niets van voelt wanneer men de elektroden vasthoudt.)

Wanneer iemand die de elektroden van de E-meter vasthoudt en aan iets denkt, naar een beeld kijkt, een gebeurtenis
opnieuw ervaart of enig onderdeel van zijn verstand verschuift, beweegt en verandert hij echte mentale massa en energie. Deze veranderingen in het verstand beïnvloeden de kleine stroom elektrische energie die wordt voortgebracht door de E-meter, en veroorzaakt een beweging van de naald op de schaal. De naaldreacties op de E-meter vertellen de auditor waar de lading zich bevindt, en die behoort dan met auditing te worden aangepakt.