WAT IS SCIENTOLOGY?

Scientology definitie: scio (Latijns) “weten in de meest volledige betekenis van het woord”, logos (Grieks) “studie van”. Scientology betekent dus “weten hoe te weten”.

Scientology is een religie die werd ontwikkeld door L. Ron Hubbard; ze geeft een exacte route aan naar een volledig en overtuigend begrip van iemands ware geestelijke aard in relatie tot zichzelf, zijn gezin, groepen, de mensheid, alle levensvormen, het fysisch universum, het universum van het spirituele en het Opperwezen.

Scientology richt zich tot de geest, niet het lichaam of het verstand en gaat ervan uit dat de mens veel meer is dan een product van zijn omgeving of zijn genen.

Scientology omvat een hoeveelheid kennis die voortkomt uit bepaalde fundamentele waarheden. De belangrijkste hiervan zijn:

   de mens is een onsterfelijk, geestelijk wezen.

   Zijn ervaringen reiken veel verder dan een enkel leven.

   Zijn vermogens zijn onbegrensd, ook al is men zich daar nu niet van bewust.

Meer over Wat is Scientology?

DE GELOOFSOVERTUIGINGEN VAN SCIENTOLOGY

Binnen de grote hoeveelheid gegevens die de religieuze geloofsovertuigingen en gebruiken van Scientology omvatten, zijn er veel principes die een nieuw en uitgebreider gezichtspunt op het leven bieden. Met de kennis van de Toonschaal kan iemand bijvoorbeeld bepalen hoe hij het best om kan gaan met een humeurig kind, een vriend kan bedaren die van streek is of hoe hij een idee kan overbrengen aan een onvermurwbare werkgever. Deze principes zijn afkomstig uit enorm veel waarnemingen op het terrein van de menswetenschappen. Het is een hoeveelheid kennis die beschikbaar is om te worden bestudeerd. Er is niets autoritairs aan. Ze heeft uitsluitend waarde als een hoeveelheid kennis.

Meer over Scientology Overtuigingen & Praktijken

ZONDAGSDIENST

Scientology helpt iedereen om het bewustzijn van zichzelf als een geestelijk wezen te laten herwinnen en een herstel te krijgen van zijn volledig spiritueel potentieel – om een zekerheid te krijgen van zijn spirituele bestaan en zijn relatie met het Opperwezen. God is in Scientology gedefinieerd als de Achtste Drijfveer. Alle Scientology diensten brengen mensen dichter bij de Achtste Drijfveer en de diensten richten zich hier specifiek op. Het brengt mensen dichter bij elkaar in een gezamenlijke spirituele ervaring en het is een mogelijkheid om het ultieme dat de Achtste Drijfveer of God is, te herkennen.

De Zondagsdienst van de Scientology kerk bestaat uit een lezing van het Credo van de Scientology kerk, een leerrede die is gebaseerd op de geschriften van de oprichter van Scientology, L. Ron Hubbard, groepsauditing en gebed. Er kan ook muziek worden gespeeld en gezongen worden en er worden ook evenementen en programma’s van de kerk in aangekondigd.

Neem deel aan een Zondagsdienst

CHRONOLOGIE:
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN IN HET
LEVEN VAN L. RON HUBBARD

L. Ron Hubbard

In het hierna volgende chronologisch overzicht worden de belangrijkste gebeurtenissen gepresenteerd van alle wegen die L. Ron Hubbard heeft bewandeld – als avonturier, onderzoeker, schrijver, filosoof en al het andere waardoor hij tot de volgende, oprechte uitspraak is gekomen:

“Ik heb niet in afzondering geleefd en voel minachting voor de wijze die niet heeft geleefd en voor de geleerde die niet van plan is zijn kennis te delen.

Ik heb het leven gezien in al zijn facetten. Ik weet hoe het eruitziet, van diverse kanten bezien. En ik weet dat er wijsheid is, en dat er hoop is.” L. Ron Hubbard

Bezoek de L. Ron Hubbard Chronologie

SCIENTOLOGY ONLINE CURSUSSEN 
UIT HET SCIENTOLOGY HANDBOEK

Welke moeilijkheden je in je leven ook maar kunt tegenkomen, Scientology biedt je de oplossingen.

Scientology verschaft een exacte technologie met stapsgewijze methodes die je kunt gebruiken om problemen aan te pakken, en je leven en dat van de mensen om je heen te verbeteren.

De Scientology Online Cursussen zijn gebaseerd op de grondbeginselen van het Scientology Handboek.

Begin vandaag nog met een online Scientology cursus