JONGEREN VOOR MENSENRECHTEN INFORMATIEPAKKET EN DVD

Voor hen die er voor willen zorgen dat de mensenrechten tot werkelijkheid worden voor de gehele mensheid, verschaft dit actiepakket de hulpmiddelen om dit te doen. Naast de precieze stappen om het bewustzijn van elke gemeenschap aangaande de mensenrechten te verhogen, bevat het verder een dvd met 30 spotjes die elk van de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens illustreren.

BESTEL UW
GRATIS MATERIALEN