DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN
GRATIS DVD EN INFORMATIEPAKKET

Iedereen die een ander wil helpen een gelukkiger leven te leiden, zal in dit actiepakket waardevolle hulpmiddelen aantreffen. De Weg naar een Gelukkig Leven heeft al meer dan een kwart eeuw aan het herstel van vertrouwen en eerlijkheid bijgedragen. Dit pakket bevat een gratis exemplaar van het boekje De Weg naar een Gelukkig Leven, samen met een dvd met 21 tv-spotjes, die elk een van de beginselen van De Weg naar een Gelukkig Leven illustreren. Op de tweede dvd spreken leiders van een aantal van ’s werelds probleemgebieden over toegenomen tolerantie en begrip als resultaat van de wijdverspreide distributie van dit boekje. Een precieze lijst met stappen hoe je De Weg naar een Gelukkig Leven moet gebruiken om mensen in je omgeving naar een grotere tolerantie, begrip en medeleven te leiden, wordt ook bijgeleverd.

BESTEL UW
GRATIS MATERIALEN