Scrol om verder te gaan

Het woord Scientology is afkomstig van het Latijnse scio, dat “weten in de meest volledige betekenis van het woord” betekent, en het Griekse woord logos, dat “studie van” betekent.
De letterlijke betekenis is dus “weten hoe te weten”.

De Leer en Praktijk van de Scientology Religie

Scientology is een religie die werd ontwikkeld door L. Ron Hubbard; ze geeft een exacte route aan naar een volledig en overtuigend begrip van iemands ware geestelijke aard in relatie tot zichzelf, zijn gezin, groepen, de mensheid, alle levensvormen, het fysisch universum, het universum van het spirituele en het Opperwezen.

Scientology richt zich tot de geest, niet het lichaam of het verstand en gaat ervan uit dat de mens veel meer is dan een product van zijn omgeving of zijn genen.

Scientology omvat een hoeveelheid kennis die voortkomt uit bepaalde fundamentele waarheden. De belangrijkste hiervan zijn:

de mens is een onsterfelijk, geestelijk wezen.

Zijn ervaringen reiken veel verder dan een enkel leven.

Zijn vermogens zijn onbegrensd, ook al is men zich daar nu niet van bewust.

Scientology gelooft voorts dat de mens in wezen goed is en dat zijn geestelijke redding afhangt van hemzelf, zijn medemensen en het bereiken van broederschap met het universum.

Scientology is geen dogmatische religie waar men alles op iemands woord moet geloven. Integendeel, men ontdekt voor zichzelf dat de principes van Scientology waar zijn door die toe te passen en de resultaten daarvan waar te nemen of te ervaren.

Het uiteindelijke doel van Scientology is werkelijke geestelijke verlichting en vrijheid.

De Scientology Religie

Dankzij de wetenschappelijke en technologische vooruitgang van de laatste honderd jaar, zijn de mensen tegenwoordig in materiële zin veel rijker dan hun voorouders. Toch zijn ze van mening dat de kwaliteit van hun leven geen gelijke tred heeft gehouden met de materiële vooruitgang.

Misschien kunnen we zelfs wel stellen dat de mensen vroeger gelukkiger en meer tevreden waren. Voor sommigen leidt materiële welstand tot grote bezorgdheid, namelijk de knagende angst dat er iemand met hun zuur verdiende spullen vandoor gaat. Anderen vinden het makkelijker oog in oog te staan met de dood dan hun leven lang slavenarbeid aan een lopende band te verrichten, terwijl de meesten zich er eenvoudigweg toe hebben gezet een leven te leiden van stille wanhoop.

In dit nieuwe millennium hebben de meeste mensen niet echt greep op de factoren die hun leven bepalen. En toch zouden ze hun situatie kunnen verbeteren en dus een gelukkiger leven gaan leiden, als ze zichzelf en hun medemens beter zouden begrijpen.

Welnu, dat is het doel van Scientology: de mens in staat stellen zijn levenslot te verbeteren door middel van begrip.


De exacte wetenschappen en de geesteswetenschappen met elkaar in evenwicht brengen

Met de enorme vooruitgang van de natuurwetenschappen in de twintigste eeuw is door de menswetenschappen geen gelijke tred gehouden. De kennis van de mens over het materiële universum had een ontzettende voorsprong verkregen op de kennis die de mens over zichzelf had. De problemen die uit een dergelijke onevenwichtige situatie voortvloeien, zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de maatschappelijke destabilisatie en de dingen die onze toekomst bedreigen. Toen Scientology in het begin van de jaren '50 opkwam, symboliseerde ze voor velen het herstel van het evenwicht.

Ondanks de talrijke successen van de wetenschap, heeft deze nog geen antwoord gegeven op vragen die de mens al sinds onheuglijke tijden stelt: Wie zijn wij? Waaruit bestaan we? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat zijn wij aan het doen?

Juist deze vragen lagen altijd op het terrein van de filosofie en de godsdienst, maar in het aanzicht van de waterstofbom leken de traditionele antwoorden bij lange na niet toereikend.

Maar Scientology maakte gebruik van dezelfde vooruitgang in kennis die leidde tot het ontstaan van de kernfysica en bood hedendaagse antwoorden op deze vragen. En ze leverde bruikbare toepassingen, waardoor de mens de mogelijkheid geboden werd een oude doelstelling te verwezenlijken waar hij al duizenden jaren naar gestreefd had: zichzelf te leren kennen, van daaruit anderen te leren kennen en te begrijpen en uiteindelijk het leven zelf.

Wie was L. Ron Hubbard? L. Ron Hubbard was auteur, filosoof, filantroop en de Grondlegger van de Scientology religie. Hij werd geboren op 13 maart 1911 in Tilden, Nebraska, en overleed op 24 januari 1986. Zijn lange en avontuurlijke zoektocht begon al op jonge leeftijd... lees meer »
Wat gebeurt er in een Scientology Kerk? Scientology Kerken bruisen van activiteit. Elk van de Scientology Kerken biedt tal van religieuze diensten en materialen aan die mensen in staat stellen zich met hun Scientology studies bezig te houden... lees meer »
Wat is het concept van God in Scientology? In Scientology vormt het Godsbegrip onderdeel van de Achtste Drijfveer – de drang tot oneindig voortbestaan. Dit wordt ook wel gezien als het Opperwezen. Het Godsbegrip past in de achtste drijfveer dat Scientology... lees meer »
Wat is de E-meter? E-meter is een afkorting van elektro-psychometer. Het is een religieus instrument dat ten behoeve van spirituele begeleiding gebruikt wordt. Het kan alleen gebruikt worden door een Scientology geestelijke of een Scientology geestelijke in opleiding om... lees meer »

Wil je hier meer over weten?

Je kunt ook zonder naar een Scientology kerk te gaan je vragen over wat is Scientology is, beantwoord krijgen met het boek Scientology: De Grondbeginselen van het Denken. Dit boek is ook op film verkrijgbaar. DVD/Bleu Ray.

Bekijk de Inleiding
SCIENTOLOGY: DE GROND­BEGINSELEN VAN HET DENKEN
LUISTERBOEK
SCIENTOLOGY: DE GROND­BEGINSELEN VAN HET DENKEN
BOEK-OP-FILM

Ontmoet een scientoloog

Afrika
Azië
Australië
Europa
Zuid-Amerika
Noord-Amerika
Afrika
+ Toon alle video’s
Azië
+ Toon alle video’s
Australië & Oceanië
+ Toon alle video’s
Europa
+ Toon alle video’s
Zuid-Amerika
+ Toon alle video’s
Noord-Amerika
+ Toon alle video’s
Sport Kunst Onderwijs Familie Verschillende beroepen Gezondheidszorg Ondernemer Management

Binnen in een Scientology kerk

De beste manier om meer over Scientology te weten te komen, is een Scientology kerk te bezoeken. Het Openbaar Informatiecentrum in de kerk geeft antwoord op alle mogelijke vragen.

Iedereen is welkom.

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN BEZOEK »
Dichtstbijzijnde locatie: (kies een andere )

Doe de gratis persoonlijkheidstest

Om je meer te weten wilt komen, kun je bijvoorbeeld beginnen met een simpele gratis persoonlijkheidstest:

Het merendeel van ons leven wordt ons aangeleerd dat je persoonlijkheid in je genen zit en dat die niet kan worden veranderd, dat je er gewoon “mee moet leren leven”. Dit is echter niet waar. Het is in feite zo dat je je persoonlijkheid wel kunt veranderen en een veel betere, gelukkigere versie van jezelf kunt worden, die de uitdagingen van het leven met kennis en gemak onder ogen ziet en overwint – de echte jij.

  • Vind jouw probleemgebieden en ontdek jouw niveau van geluk, zelfvertrouwen, stabiliteit en meer.
  • Kom erachter hoe jouw persoonlijkheid je vermogen bepaald om met mensen om te gaan.
  • Ken je sterke punten en hoe je deze kunt vergroten, zodat je meer uit het leven kunt halen.